Silane

Diphenyldimethoxysilane IOTA 5P213 
Vinyltris(methylethylketoxime)silane IOTA 51310​
N-Octyltrimethoxysilane IOTA 5043
n-Hexyltriethoxysilane IOTA 5045
hexyltrimethoxy-Silane IOTA 5044
Tetraethoxysilane IOTA 5064​
n-Dodecyltrimethoxysilane IOTA 51231
N-Octyltriethoxysilane IOTA 5042
Silane,dodecyltriethoxy IOTA 5039
3-Glycidyloxypropyltriethoxysilane IOTA 5561
(3-Glycidoxypropyl)methyldiethoxysilane IOTA 5562
3-(Methacryloxyl)propyltrimethoxysilane IOTA 5077
3-(Methacryloxyl)propyltrimethoxysilane  IOTA 5057
3-(Methacryloyloxy)propylmethyldimethoxysilane IOTA 5069
γ-pinyltriamine propylmethyldimethoxyl silane IOTA 5603 is a tri-aminosilane, with the thermosetting resin having a stronger reactivity.
1 2 3 4 5 Next End
公安备案号:34030002020529
皖ICP备14007495号
© 2008-2019 Iota Silicone Oil (Anhui) Co., Ltd. All Rights Reserved